PREDDIPLOMSKI STUDIJ
UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU U AKAD. GOD. 2019./2020.

UPISNE KVOTE ZA JESENSKI ROK:

Preddiplomski studij Državljani EU Državljani izvan EU Ukupno
Biologija
Biologija i kemija 2 2
Fizika 27 2 29
Matematika i fizika 17 2 19
Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika 35 35
Matematika i informatika; smjer: nastavnički 13 13
Informatika 3 3
Informatika i tehnika 2 2

 

POSTUPAK UPISA:
Upisi na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u jesenskom upisnom roku vršiti će se  18. i 19. rujna 2019. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa. Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.
DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Svjedodžba o državnoj maturi/Potvrda o položenim ispitima državne mature – studenti kojima do upisa ne bude izdana Svjedodžba/Potvrda iste mogu dostaviti početkom listopada;
 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisnine:
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji studij ne upisuju prvi put).

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:
Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna. Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. ne upisuju prvi put prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna.  Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.
Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisa (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa. Pored navedenog studenti popunjavaju i tiskanicu Prijava za upis (tiskanicu možete dobiti sa indeksom ili istu skinuti sa web stranice) Na studijskim grupama na kojima postoje izborni predmeti studenti su dužni svoj izbor upisati u prijavu za upis. 

PODATCI ZA UPLATU:

  TROŠKOVI UPISA: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR6124070001100580549 HR6124070001100580549
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisnine Troškovi školarine za akad. god. 2019/20
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice  postani student.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine.   Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis na temelju županijskih natjecanja koja se ne unose putem NISpVU-a dostavljaju Potvrdu/Diplomu o postignutom uspjehu u originalu najkasnije do 01. srpnja 2019. godine u Studentsku službu Fakulteta (osobno ili poštom) uz obvezno naveden studijski program kojeg žele upisati.

 

Uvjeta upisa na studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za akademsku godinu 2019./20.

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmeti Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju
Biologija i kemija 40% A 20% B 10% A 10% Biologija (Ne) 20% Kemija (Ne) 20% Vidi pod 1)
Biologija 30 % A 20 % B 10 % A 10 % Biologija (Ne) 30 % – – – – – –
Fizika 30% B 10% A
min 3
30% B 10% Fizika

(Ne)

20% – – – – – – Vidi pod 2)
Matematika i fizika 30%a) B 10% A
min 3
40% B 0% Fizika

(Ne)

20% – – – – – –
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 40%b) A 10% A
min 3
50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 4)
Matematika i informatika,

smjer: nastavnički

35%c) A 15% A
min 3
50% A 0% – – – – – – – – – – – –
Informatika 35% A 15% B 50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 5)
Informatika i tehnika 40% B 10% B 30% B 10% Fizika

(Ne)

10% Inform. (Ne) 10%
 1. Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova.
 2. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 3. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike, astronomije ili informatike te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 4. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A).
 5. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike.
 1. a) 15% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
 2. b) 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
 3. c) 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.

Napomena: Studenti nemaju pravo upisa onih studijskih programa koji u svome nastavnom planu i programu imaju obavezne predmete za koje su tijekom prethodnih studija izgubili pravo upisa prema članku 14. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnom studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Studijska grupa Državljani RH/članice EU Strani državljani izvan EU UKUPNO
Biologija i kemija 40

 

0 40

 

Biologija 25 2 27
Matematika i fizika 20

 

2 22
Matematika i informatika, smjer: nastavnički 20

 

0 20
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 60

 

0 60
Informatika i tehnika 40

 

0 40
Informatika 40

 

0 40
Fizika 40

 

2 42
DIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U AKAD. GOD. 2019./2020.

 POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave na razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija kandidati predaju u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 02, u periodu od 02. do 23. rujna 2019. godine.

Uz  „PRIJAVU NA RAZREDBENI POSTUPAK“ kandidati prilažu slijedeću dokumentaciju:

 • Diplomu ili Potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju;
 • Prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena;
 • Ovjereni nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu);
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OBJAVA  RANG  LISTA:  Rang  liste prijavljenih kandidata biti će objavljene 24. rujna 2019. godine na web stranici Fakulteta.

 

POSTUPAK UPISA: Upisi na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija vršiti će se  25. i 26. rujna 2019. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 04 prema rasporedu i uputama koje će biti objavljen početkom rujna na mrežnim stranicama Fakulteta.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa.

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Rodni list ili Elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili Elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisnine:
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put).

 

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:

 • Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisnine u novčanom iznosu od 400,00
 • Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. ne upisuju prvi put prvu godinu diplomskog studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 000,00 kuna.
 • Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisa (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa.

 

PODATCI ZA UPLATU:

TROŠKOVI UPISNINE: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR6124070001100580549 HR6124070001100580549
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisnine Troškovi školarine za akad. god. 2019/20
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna

UVJETI UPISA I UPISNE KVOTE NALAZE SE U NATJEČAJU ZA UPIS.

Start typing and press Enter to search