Odjel za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Odjel za fiziku utemeljen je 2008. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu kao sljednik Zavoda za fiziku, prije toga Katedre za fiziku Više pedagoške škole osnovane u proljeće 1945. godine. Na Odjelu radi 26 djelatnika, od kojih je 14 nastavnika u znanstveno–nastavnim zvanjima, 4 poslijedoktoranda, 2 asistenta, 2 viša laboranta i tajnica dok je 3 djelatnika zaposleno na znanstveno-istraživačkim projektima. Odjel organizira preddiplomske studije Fizika, Matematika i Fizika, diplomske studije: Fizika (sa smjerovima: Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika, Nastavnički smjer), Inženjerska fizika, dva diplomska studija za nastavnike: Matematika i fizika, Fizika i informatika te doktorski studij Biofizika. Znanstvena istraživanja na Odjelu uglavnom su teorijska i to iz područja fizike visokih energija, fizike kondenzirane materije, biofizike te fizike okoliša. Preseljenjem u novu zgradu i postupnom nabavkom istraživačke opreme, Odjel je dobio primjeren laboratorijski prostor i uvjete, kako za  održavanje praktične nastave tako i za eksperimentalna znanstvenih istraživanja, prvenstveno u području fizike kondenzirane materije i biofizike. Naši djelatnici sudjeluju u radu novoosnovanog Centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju- integracija Mediteranske regije STIM, koji se velikom dijelom odvija u prostorima Odjela. Naši magistri fizike i edukacije fizike dobro su osposobljeni za sve izazove struke i traženi na tržištu rada. Bez problema pronalaze dobar posao, bilo Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahvaljujući razvijenoj međunarodnoj suradnji našim studentima omogućavamo stručno usavršavanje i razvoj karijere na prestižnim svjetskim sveučilištima i institutima.

Zašto studirati fiziku na PMF-u u Splitu ?

Start typing and press Enter to search